Privacybeleid

18-05-2018

RAM Online Marketing, gevestigd aan de Aarhusweg 2-10, 9723 JJ te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die je met ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe we dat doen. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via info@ram-marketing.nl.

Persoonsgegevens die RAM Online Marketing verwerkt

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat je bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Interesses
 • Apparaat- en gebruiksgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons versterkt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of via de telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die RAM Online Marketing verwerkt

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of Burgerservicenummer.

Daarnaast hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via info@ram-marketing.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

Met welk doel verwerkt RAM Online Marketing persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw betaling af te handelen nadat je een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te kunnen leveren.
 • Om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om jouw vragen te beantwoorden.
 • Om nieuwsbrieven en mailings te sturen waar je jezelf voor hebt aangemeld.
 • Om op basis van je surfgedrag onze website, producten en/of diensten te analyseren en te verbeteren.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten/diensten op je voorkeuren af te stemmen. Lees hierover meer onder het kopje ‘Geautomatiseerde besluitvorming’.

Geautomatiseerde besluitvorming

RAM Online Marketing neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die de volgende gevolgen kunnen hebben voor jou:

 • Regionale targeting: we verwerken persoonsgegevens om, op basis van locatiegegevens, regionaal advertenties te kunnen laten zien. Zo kunnen we bijvoorbeeld advertenties tonen aan mensen die zich in de buurt van Groningen en omgeving bevinden.

Hoe lang RAM Online Marketing persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info@ram-marketing.nl.

Delen van persoonsgegevens door RAM Online Marketing met derden

We delen jouw persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin jouw persoonsgegevens met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met jouw toestemming.

Met bedrijven die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. RAM Online Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens RAM Online Marketing persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van GetHost. GetHost verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. GetHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. GetHost is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

MailChimp
Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en evt. geboortedatum) nooit gebruiken voor eigen doeleinden. Onderaan iedere e-mail die wij via deze dienst versturen vind je een ‘afmeld’-knop, waarmee je je uit kunt schrijven. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp slaat jouw persoonsgegevens beveiligd op. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën om bij te houden of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en kan, in het kader daarvan, informatie met derden delen.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews (recensies) via een platform. Als je een review achterlaat, ben je verplicht om je naam en e-mailadres en woonplaats op te geven. Deze gegevens worden met ons gedeeld, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Jouw naam en woonplaats worden tevens op de website van het platform geplaatst. In sommige gevallen kan het platform contact met je opnemen om de recensie toe te lichten. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten, delen wij je naam en e-mailadres met het platform. Zij gebruiken deze gegevens alleen met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. De platforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om, ten behoeve van het leveren van de dienstverlening, derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij toestemming gegeven. De hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor de platforms derden inschakelen. Beoordelings-platforms waar wij gebruik van maken zijn:

 • Klantenvertellen

Boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van RBZ Groep B.V.. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met betrekking tot je bestelling. Deze gegeven worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. RBZ Groep B.V. is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. RBZ Groep B.V. zal je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Google Analytics
We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en jouw ervaring op onze website te optimaliseren.

Dropbox
Wij werken met Dropbox, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. Dropbox maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

Google Drive
Wij werken met Google Drive, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. Google Drive maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

PerfectView
Wij maken gebruik van PerfectView, een CRM (Customer Relationship Management) waarmee we potentiële klanten kunnen benaderen. Gegevens die binnen PerfectView verwerkt worden, worden opgeslagen in de cloud. PerfectView voldoet hierbij aan alle privacyregels en heeft deze gegevens dus goed beveiligd.

YouTube
Wij maken gebruik van YouTube, een platform dat de weergaven van audio- en videobestanden mogelijk maakt. Als je op een pagina de geïntegreerde YouTube-player tegenkomt en op het bestand klikt om deze te beluisteren/bekijken, wordt er verbinding gemaakt met YouTube, zodat het bestand ook daadwerkelijk kan worden afgespeeld. Hierbij worden er gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, je rechten en de opties die je kunt kiezen om je persoonsgegevens te beschermen, kun je vinden in de privacyverklaring van YouTube zelf.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij je een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een bestand naar jou of naar een door jou gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, intrekking van toestemming of gegevensoverdracht kun je indienen via info@ram-marketing.nl. We willen je graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat jij het bent. Maak in deze kopie/scan je pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo wordt jouw privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe RAM Online Marketing persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Je gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kun je zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies
 • Analyserende cookies

Bij je eerste bezoek informeren wij je over deze cookies en vragen we jouw toestemming om deze te mogen plaatsen. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Daarnaast plaatsen we ook analyserende cookies. De data die we hiervan ontvangen wordt eerst geanonimiseerd, dus het gaat in dat geval niet om persoonsgegevens. Meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken vind je hier.

Het is mogelijk om je af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle bestaande cookies wissen in de instellingen van je internetbrowser. Als je deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

Daarnaast kun je hieronder je toestemming voor cookies op onze website wijzigen of intrekken:

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 18-05-2018